GM STEEL SP. Z O.O. realizuje projekt w ramach schematu technologie Przyjazne Środowisku programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014-2021.

„Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” to program wspierania rozwoju przedsiębiorstw, którego operatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – jeden z dwunastu programów opracowanych i finansowanych w ramach funduszy norweskich i Mechanizmu Finansowego EOG* w Polsce. Został opracowany przez PARP we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli, Ambasadą Norwegii i norweską agencją ds. innowacji – Innovation Norway.

https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rozwoj-przedsiebiorczosci-i-innowacje

Tytuł projektu:

„Wdrożenie innowacyjnej i przyjaznej środowisku technologii odzysku i sortowania metali w firmie GM Steel Sp. z o. o.”

Project title:

“Implementation of innovative and environmentally-friendly technology for recovery and sorting of metals at GM Steel Sp. z o. o.”

Partner projektu / Project partner: TOMRA SORTING AS

https://www.tomra.com/pl-pl

Krótki opis projektu:

Projekt dotyczy wdrożenia innowacyjnego procesu i technologii odzysku i sortowania metali żelaznych i nieżelaznych. Materiałem wejściowym dla procesu będą 2 rodzaje odpadów – żużel, stanowiący odpad po termicznym przekształceniu odpadów komunalnych w spalarniach oraz ZORBA stanowiąca mieszaninę metali nieżelaznych. Wdrożenie innowacyjnych technologii będzie możliwe dzięki realizacji partnerstwa z norweską firmą TOMRA Sorting AS. Powyższe działania są zbieżne z celami projektu dotyczącymi wdrożenia technologii przyjaznych środowisku. Celem projektu jest również zmniejszenie ekonomicznych i

społecznych dysproporcji w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także wzmocnienie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską i Norwegią. Powyższe cele zostaną zrealizowane w wyniku działań przewidzianych w projekcie związanych z zakupem i instalacją linii technologicznej do sortowania metali, współpracą partnerem z Norwegii i z jednostką naukową badawczą, a także działaniami związanymi promocją projektu.

Brief description of the project

 

The project concerns the implementation of an innovative process and technology for the recovery and sorting of ferrous and non-ferrous metals. The input material for the process will be 2 types of waste - incineration bottom ash, which is waste after the thermal transformation of municipal waste in incineration plants, and ZORBA, which is a mixture of non-ferrous metals. The implementation of innovative technologies will be possible thanks to the partnership with TOMRA Sorting AS, a Norwegian company. The above activities are in line with the project's objectives regarding the implementation of Green Industry Innovations. The aim of the project is also to reduce economic and social disparities within the European

Economic Area, as well as to strengthen bilateral cooperation between Poland and Norway. The above objectives will be achieved as a result of activities provided for in the project related to the purchase and installation of a metal sorting technology line, cooperation with a partner from Norway and a research unit, as well as activities related to the promotion of the project.

 

Wydatki ogółem / Total expenditure: 6 656 332,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne/ Eligible expenditure: 6 100 400,00 PLN

Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego / Funds from the Norwegian Financial Mechanism - 4 292 180,00 PLN

 

www.eeagrents.org

www.norweygrants.org

 

 

Kontakt

Liczba odwiedzin

017207
Copyright ©GM Steel 2020Projekt i wykonanie  złom surowce wtórne Kraśnik WGB-Group

Polish English German Russian

Zamknij Strona korzysta z plików cookies i zapisuje pliki tymczasowe na Twoim komputerze. Pozostając na niej akceptujesz te warunki. Więcej TUTAJ.